2011 Ağustos Ayı Atamaları

Adı SoyadıBirimiAnabilim DalıÜnvanıAtama Tarihi
Ayşe Pervin SÜTAŞ BOZKURTCerrahpaşa Tıp Fakültesi
AnesteziyolojiProfesör13.07.2011
Ziya SALİHOĞLUCerrahpaşa Tıp FakültesiAnesteziyolojiProfesör 20.07.2011
Ender İNCİCerrahpaşa Tıp FakültesiKulak Burun Boğaz HastalıklarıProfesör 20.07.2011
Faik ÇELİKSağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiProfesör 20.07.2011
Alper CİHAN Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık YönetimiProfesör 20.07.2011
Yusuf Ziya ERZİN Cerrahpaşa Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoçent20.07.2011
Zerrin AKTAŞİstanbul Tıp FakültesiMikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Doçent 20.07.2011
Adem KARATAŞCerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel CerrahiDoçent20.07.2011
Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU Edebiyat FakültesiOrtaçağ TarihiDoçent20.07.2011
İkbal Billur CANBAKANCerrahpaşa Tıp Fakültesiİç HastalıklarıDoçent20.07.2011
M.Hüsnü DİRİKOLU Mühendislik Fakültesi Makine Malzemesi ve Ġmalat TeknolojisiDoçent27.07.2011
Mehmet Öznur ALKAN
Siyasal Bilgiler FakültesiSiyasi Tarih Doçent Doçent17.08.2011
Adem YERİNDE
İlahiyat FakültesiArap Dili ve Belagatı Doçent 17.08.2011
Hakan OLGUNİlahiyat FakültesiDinler Tarihi
Doçent 17.08.2011
Pınar ERASLAN YAYINOĞLUİletişim FakültesiGenel GazetecilikDoçent 27.07.2011
İbrahim GÜNEŞ
Mühendislik FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiYard.Doç. 21.07.2011
Mehmet CEVRİ
Fen FakültesiMatematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
Yard.Doç. 26.07.2011
Gülder EMREEdebiyat Fakültesi Genel Koruma ve OnarımYard.Doç. 27.07.2011
Hatice Işıl KOCABAŞ ÖZSAİTEdebiyat FakültesiSualtı Kültür Kalıntılarını KorumaYard.Doç27.07.2011
Eyüp ZENGİN
Avrasya EnstitüsüYard.Doç.28.07.2011
Tümer ULUSSağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal HizmetYard.Doç.02.08.2011
Derya ÇELİK Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve RehabilitasyonYard.Doç. 03.08.2011
Nurettin KONAR Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Spor Sağlık Bilimleri Yard.Doç.05.08.2011
Zehra IŞIK HAŞILOĞLU Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Görüntüleme Teknikleri Prog.
Yard.Doç. 09.08.2011
Ubeydullah SEZİKLİİlahiyat FakültesiTürk Din MusikisiYard.Doç. 10.08.2011
Ahmet Erhan ŞEKERCİ İlahiyat Fakültesi
Felsefe Tarihi Yard.Doç. 10.08.2011
Mustafa Yavuz DİZDAR Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluRadyoterapi Prog.
Yard.Doç.10.08.2011
İsmail DEMİREZEN İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi
Yard.Doç. 11.08.2011
Mustafa BÜTEİşletme Fakültesi
Örgütsel DavranışYard.Doç. 12.08.2011
Merva SOLUK TEKKEŞİN Onkoloji Enstitüsü
Klinik Onkoloji Yard.Doç. 12.08.2011
Salih Haluk ÖZSARI Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Yard.Doç. 12.08.2011
Fatma Banu UÇAR ÇAKANEdebiyat Fakültesi
Genel Koruma ve Onarım Yard.Doç. 17.08.2011
17 Ocak 2014
1751 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00