2013 Yılı Haziran Ayı Atamaları

Adı SoyadıBirimiAnabilim DalıÜnvanıAtama Tarihi
Murat ÖZYÜKSEL
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasi Tarih
Profesör
15.05.2013
Arzu TERZİ
Edebiyat Fakültesi
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi
Profesör
06.06.2013
Deniz EKİNCİ
Edebiyat Fakültesi
Türkiye Coğrafyası
Profesör
06.06.2013
Haluk TANRIVERDİ
İktisat Fakültesi
Turizm İşletmeciliği
Doçent
15.05.2013
Uğur ERDEMİR
Dişhekimliği Fakültesi
Diş Hastalıkları ve Tedavisi
Doçent
06.06.2013
İlgin KURŞUN
Mühendislik Fakültesi
Cevher Hazırlama
Doçent
06.06.2013
Fatih DİKİCİ
İstanbul Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Doçent
06.06.2013
Şükran POYRAZOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Doçent
14.06.2013
Muammer KİRAZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Doçent
14.06.2013
Çağla BOZKURT GÜZEL
Eczacılık Fakültesi
Farmasötik Mikrobiyoloji
Doçent
22.05.2013
Fatih ÖZTÜRK
Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku
Doçent
01.04.2013
Metin ÜNVER
Edebiyat Fakültesi
Yakınçağ Tarihi
Doçent
24.05.2013
Murat ÖZTÜRK
Edebiyat Fakültesi
Ortaçağ Tarihi
Yard.Doç.
24.05.2013
Nurgül KARLIOĞLU
Orman Fakültesi
Orman Botaniği
Yard.Doç.
24.05.2013
Emrah ÖZDEMİR
Orman Fakültesi
Orman Hasılatı ve Biyometri
Yard.Doç.
24.05.2013
Murat YILMAZ
Mühendislik Fakültesi
Uygulamalı Jeoloji
Yard.Doç.
28.05.2013
Suat ZEYREK
Avrasya Enstitüsü
Yard.Doç.
28.05.2013
Serap YÜZGÜLLER ARSAL
Edebiyat Fakültesi
Genel Sanat Tarihi
Yard.Doç.
29.05.2013
Ayşe Elif YAVUZ SEVER
Edebiyat Fakültesi
Uygulamalı Psikoloji
Yard.Doç.
29.05.2013
Yusuf Gürkan ERGİN
Edebiyat Fakültesi
Eskiçağ Tarihi
Yard.Doç.
29.05.2013
Ümmühan Melda ERMİŞ
Edebiyat Fakültesi
Bizans Sanatı
Yard.Doç.
05.06.2013
Özgü ÇÖMEZOĞLU
Edebiyat Fakültesi
Bizans Sanatı
Yard.Doç.
05.06.2013
Mehmet Fahri FURAT
Edebiyat Fakültesi
Arşivcilik
Yard.Doç.
05.06.2013
Lemi AKIN
Edebiyat Fakültesi
Yeni Türk Dili
Yard.Doç.
05.06.2013
Oğuz ARICI
Edebiyat Fakültesi
Dramaturji ve Dramatik Yazarlık Sanatı
Yard.Doç.
05.06.2013
Yusuf Doğan ÇETİNKAYA
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasi Tarih
Yard.Doç.
05.06.2013
Sinan YILDIRMAZ
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyasi Tarih
Yard.Doç.
05.06.2013
Alev Perihan BEKDEMİR
Orman Fakültesi
Peyzaj Planlama ve Tasarımı
Yard.Doç.
05.06.2013
Hasan Tezcan YILDIRIM
Orman Fakültesi
Ormancılık Politikası ve Yönetimi
Yard.Doç.
05.06.2013
Esra AKBALIK
Edebiyat Fakültesi
Türk Halk Edebiyatı
Yard.Doç.
06.06.2013
Ayşin Pelin KİREMİTÇİ
Devlet Konservatuvarı
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar
Yard.Doç.
07.06.2013
Esra KARAOL
Devlet Konservatuvarı
Genel Müzikoloji
Yard.Doç.
10.06.2013
Aydın ÇAKIR
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Radyoterapi Prog.
Yard.Doç.
10.06.2013
Barış BÜYÜKYILDIRIM
Devlet Konservatuvarı
Piyano
Yard.Doç.
10.06.2013
Ertan ERSOY
İktisat Fakültesi
İngilizce İktisadi Gelişme ve Uluslarası İktisat
Yard.Doç.
13.06.2013
Ahsen Deniz MORVA KABLAMACI
İletişim Fakültesi
Sinema
Yard.Doç.
14.06.2013
Eylem ÖZDEMİR
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset ve Sosyal Bilimler

Yard.Doç.
14.06.2013
Özgür KOLÇAK
Edebiyat Fakültesi
Yeniçağ Tarihi
Yard.Doç.
14.06.2013
Funda BÜYÜKYILMAZ
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Esasları
Yard.Doç.
14.06.2013
Gülhan COŞANSU
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Halk Sağlığı Hemşireliği
Yard.Doç.
14.06.2013
Arzu Kader HARMANCI SEREN
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelikte Yönetim
Yard.Doç.
14.06.2013
Eylem ÖZDOĞAN
Edebiyat Fakültesi
Prehistorya
Yard.Doç.
14.06.2013
Emre GÜLDOĞAN
Edebiyat Fakültesi
Prehistorya
Yard.Doç.
14.06.2013
Gülsün Çiler ALGÜL
Edebiyat Fakültesi
Prehistorya
Yard.Doç.
14.06.2013
Muharrem HAFIZ
İlahiyat Fakültesi
Felsefe Tarihi
Yard.Doç.
14.06.2013
31 Ocak 2014
2135 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00