2014 Yılı Mart Ayı Atamaları

ADI SOYADIBİRİMİ
ANABİLİM DALI

ÜNVANI

ATAMA TARİHİ

İrfan BAŞKURT
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği
Profesör
03.03.2014
Selda GEZGİNCİ OKTAYOĞLU
Fen Fakültesi
Zooloji
Doçent
03.03.2014
Deniz Ülke ARIBOĞAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Profesör
03.03.2014
Mehmet ARISAN
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi
Yard.Doç.
04.03.2014
Dilek SELEK
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Eğitimi
Yard.Doç.
04.03.2014
Şükrü YALÇINKAYA
Fen Fakültesi
Geometri
Yard.Doç.
07.03.2014
Sabriye Bahar BİRİCİK
Konservatuar
Yaylı Çalgılar
Yard.Doç.
07.03.2014
Ulaş Rıfat AKYEL
Konservatuar
Yaylı Çalgılar
Yard.Doç.
07.03.2014
Melina KUYUMCU
Konservatuar
Piyano
Yard.Doç.
07.03.2014
Ateş USLU
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi
Yard.Doç.
07.03.2014
Hakan Teoman YANAR
İstanbul Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi
Profesör
07.03.2014
İkbal Billur CANBAKAN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları
Profesör
07.03.2014
Murat GÜNAYDIN
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Profesör
07.03.2014
Ahmet AKMİRZA
Su Ürünleri Fakültesi
Hastalıklar
Profesör
10.03.2014
Sevil ULUCAN WEİNSTEİN
Konservatuar
Yaylı Çalgılar
Doçent
10.03.2014
Ahmet YILDIZ
Kardiyoloji Enstitüsü
Kardiyoloji
Doçent
10.03.2014
Alper DÖVENTAŞ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları
Doçent
10.03.2014
Mustafa ÖZBAYRAK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Prog.
Yard.Doç.
11.03.2014
Faruk AŞICIOĞLU
Adli Tıp Enstitüsü
Tıp Bilimleri
Profesör
11.03.2014
Muhammed Ali AĞCAN
İktisat Fakültesi
Uluslararası İlişkiler
Yard.Doç.
20.03.2014
Celal SOYDAN
Edebiyat Fakültesi
Urdu Dili ve Edebiyatı
Profesör
21.03.2014
Elif AKALIN
Fen Fakültesi
Atom ve Molekül Fiziği
Profesör
25.03.2014

Şekibe Nihal SOMER
Edebiyat Fakültesi
Bilgi Yönetimi ve Teknolojisi
Profesör
25.03.2014
Nuray BALKIS
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Kimyasal Oşinografi
Profesör
25.03.2014
Adem UÇAR
İstanbul Tıp Fakültesi
Radyoloji
Doçent
25.03.2014
Rabia Burcu ÇAKIRLI
Fen FakültesiNükleer Fizik
Doçent
25.03.2014